کارگاه نقاشی ۵

موضوع ذهنی
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 3 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملی- پیشنیاز: کارگاه نقاشی 1و2و3و4
- هدف: آشنایی با نقاشی فیگوراتیو موضوعی و روند خلق یک اثر نقاشی از ایده تا اجرا و اجرا نقاشی با موضوع های ذهنی.
ارائه آثار به صورت یک مجموعه منسجم نمایشگاهی
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

الف- نظری:
- مطالعه نحوه برخورد نقاشان برجسته با موضوع آثار خود(ایده، نمادهای به کار برده شده، معنای نهفته در اثر، طراحی، ترکیب، پالت رنگی، نور و شیوه قلم زدن و تکنیک اجرا) و انطباق فرم و محتوا در اثر هنری.
آشنایی اجمالی با‌شیوه‌های مختلف و روند طراحی‌و ‌نقاشی یک اثر موضوعی با‌ ذکر مصداق و مثال.
ب- عملی:
انتخاب یک یا چند موضوع.
جستجوی آثار هنری (ایرانی- خارجی، قدیم و جدید) در رابطه مستقیم و غیرمستقیم با موضوع انتخابی.
تهیه اتودهای متنوع ضروری با توجه به موضوع انتخابی.
انجام طراحی و مطالعه کلیات و جزئیات عناصر و اشیا و پیکره های انسانی، با مواد مختلف.
انجام اسکیس های سیاه و سفید و رنگی.
انجام چند کمپوزیسیون متنوع از موضوع انتخابی در قطعی نزدیک به اندازه ای که قراراست نقاشی شود.
انجام حداقل 4 تابلو از میان ترکیب های فوق.
ملاحظات:
موضوع انتخابی می تواند از میان موضوعات تاریخی، اجتماعی، ادبی و ...، محسوس و قابل درک و دریافت باشد و بهتر است از انتخاب مفاهیم و موضوعات انتزاعی پرهیز شود.