ثبت نام دوره های آموزشی


mobile-payment1
برای اطلاع از هزینه هر کلاس، نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
credit-card2
هزینه دوره را به شماره کارت
۵۵۴۴ ۳۷۵۴ ۰۶۱۰ ۵۰۴۷
واریز کنید و از آن عکس بگیرید.
application-form3
فرم ثبت نام را بطور کامل پر کرده و عکس خود و عکس فیش واریزی را اپلود کنید.
happy (1)4
ثبت نام شما کامل شده است و زمان شروع کلاس با شما هماهنگ خواهد شد.
 

فرم ثبت نام دوره های آموزشی

پاییز 96
1 مشخصات فردی
2 انتخاب دوره آموزشی
3 اپلود عکس و فیش
4 شرایط و قوانین
5 تایید اطلاعات