کارگاه نقاشی ۳

موضوع فیگور
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 3 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملی- پیشنیاز: کارگاه نقاشی 1و2
- هدف: به دست آوردن توانایی لازم در نقاشی از انسان (تمام قد، نیم تنه، دست و پا، گروهی).
درک و شناخت رابطه و تعامل انسان (پیکره) و هستی (فضا).
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

الف- نظری:
-- بررسی پیکره انسان در آثار نقاشان بزرگ جهان
- پیکره انسان در تعامل با فضا در آثار نقاشان بزرگ جهان
- بررسی رابطه عقل و احساس در خلق آثار نقاشی.
ب- عملی:
- نقاشی از پیکره انسان (تمام قد، نیم‌تنه، دست‌و پا، گروهی) با اسلوب طبیعت‌گرایانه و نیز ساختارگرایانه.
- بررسی تأثیر ابزار و امکانات و نیز تکنیک‌های مختلف نقاشی در ابداع آثار خلاقانه نقاشی.
- مطالعۀ تجربیات مختلف دیدن و نوع تعامل هنرمند با انسان و محیط.
- تمرین و تجربه رویکردهای زیباشناسانه در نقاشی جهت دستیابی به نقاشی فیگوراتیو بومی.
- انجام تمرین‌هایی جهت شناخت و برانگیختن ادراکات و حساسیت‌های فردی هنرمند نسبت به صفات گوناگون موجود در پدیده‌های مختلف هستی.
- مطالعه و تجربۀ روش‌های انجام دخل ‌و‌ تصرف (حذف، اضافه، تعدیل) در نقاشی.
ملاحظات:
حفظ شئونات اسلامی در نقاشی از پیکره انسان واجب است.
- انتخاب و برداشت از آثار بزرگان تنها برای مطالعه روش‌های متنوع و موفق است. به‌گونه‌ای که منجر به ایجاد روحیه تقلید نگردد و زمانی به آن توجه شود که دانشجو در کار خود اعتماد‌به‌نفس لازم را به‌دست آورده و با تسلط، دانش، توانمندی و استقلال‌نظر آمادگی لازم را جهت مطالعه و استفاده از آثار دیگران داشته باشد. توجه به ابعاد الهی و معنوی و شخصیت و توانایی‌های بالقوه دانشجو و همچنین توجه دادن دانشجو به خویشتن خویش در همه ابعاد و نیز تلاش در جهت کشف و بهادادن و تقویت ارزش‌های پیدا و نهان دانشجو جهت داشتن نسلی دارای اعتماد به‌نفس و امیدوار و مطمئن و نتیجتاً نواندیش و خلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.