کارگاه نقاشی ۲

موضوع طبیعت
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 3 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملی- پیشنیاز: کارگاه نقاشی 1
- هدف: به‌دست آوردن توانایی‌های لازم در نقاشی از طبیعت و معماری.
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

الف- نظری:
- بررسی طبیعت و معماری در آثار نقاشان منظره‌پرداز جهان.
ب- عملی:
- نقاشی از طبیعت (منظره‌پردازی) با روش‌ها و تکنیک‌های مختلف.
- مطالعۀ نور و رنگ در فضاها و زمان‌های مختلف.
ملاحظات:
- در صورت استفاده از تصاویر طبیعت، استاد مربوطه شیوه صحیح برداشت نقاشانه از تصاویر را تشریح کرده و نحوه بکارگیری تصاویر توسط اساتید نقاشی جهان را مورد بررسی قرارخواهدداد.