کارگاه نقاشی ۱

موضوع طبیعت بیجان
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 3 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملی- پیشنیاز: مبانی هنرهای تجسمی(1) - کارگاه طراحی(1) - مبانی هنرهای تجسمی(2) - کارگاه طراحی (2)
- هدف: - تربیت چشم در تشخیص ارتفاع و ارزش‌های تاریک - روشنِ رنگ‌ها.
- کسب مهارت در نقاشی با سیاه، سفید و خاکستری‌‌ها قابل حصول از آن ها.
- آشنایی با اصول و مبانی کاربردی رنگ‌ها در هنر نقاشی.
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

الف- نظری:
- آشنایی با ابزار و مواد در نقاشی رنگ و روغن.
- مباحثی در باب چگونگی استفاده از وسایل و امکانات و طرز نگهداری و مراقبت و حمل و نقل آن ها.
- به کارگیری رنگ در دوره‌ها و شیوه‌های مختلف نقاشی.
- مباحث نظری لازم در خصوص نحوۀ استفادۀ کاربردی رنگ‌های مختلف در نقاشی.
ب- عملی:
- انجام تمرین‌ها و کسب مهارت در ارتباط با شیوه‌های مختلف قلم زدن و رنگ‌گذاری.
- تمرین‌هایی از مدل‌های رنگین و فام‌دار و تبدیل آنها در نقاشی به معادل‌های متنوع خاکستری.
- تمرین‌هایی از بافت و جنسیت‌های مختلف.
- تمرین‌هایی در ارتباط با شناخت بافت، جنسیت، نور و سایه برای بازسازی عناصر مختلف.
- تمرین‌هایی برای شناخت امکانات مختلف ترکیب‌بندی و نیز زمینه‌های مختلف.
- رنگ‌های موجود در طبیعت را می‌توان به سه گروه ذیل تقسیم و تمرین‌هایی جهت شناخت و تسلط بر هر گروه‌ انجام پذیرد:
- گروه اول: رنگ‌های چرخۀ رنگ و مباحث مربوط به رنگ‌های مکمل. ارتباط و هماهنگی بین اشیایی که رنگ آن ها به‌نوعی از رنگ‌های چرخۀ رنگ برگرفته می‌شوند بر اساس مکمل‌ها و خاکستری‌های رنگی شکل می‌گیرد.
- گروه دوم: اشیایی که رنگ آنها به‌نوعی در رده قهوه‌ای‌ها می‌گنجد. قهوه‌ای‌ها به‌لحاظ کامل‌بودن نیاز به مکمل ندارند و لکن به‌لحاظ هماهنگی با محیط و مجموعه اطراف نیازمند رنگین شدن‌اند. این رنگین‌شدن با توجه به مباحث مربوط به انعکاس رنگ‌ها در محیط صورت می‌پذیرد.
- گروه سوم: اشیاء خنثی و بدون فام یعنی سیاه، سفید و خاکستری که در نقاشی از آنها، معادل‌های رنگینِ خنثی شدۀ فام‌دار جایگزین انها شده و در جوار اشیا رنگین فام‌دارِ دیگر، به عنوان اشیایی سفید، سیاه و خاکستری جلوه خواهندکرد.
ملاحظات:
- در تمرین‌های نهایی از هر سه گروه رنگی مدل‌هایی انتخاب و ترکیب‌شده و هنرجویان ضمن نقاشی از آنها، روابط رنگی بین اشیاء سه گروه را مورد تجربه و تمرین قرارخواهندداد.
- دانشجو پس از گذرانیدن این دروس بایستی بتواند در مواجهه با هر شیء در طبیعت، آن را در یکی از این سه گروه قرارداده و شیوه برخورد با آن را مشخص کند.
- همه چیز موضوع کار است مخصوصاً طبیعت بیجان.