کارگاه طراحی انیمیشن

موضوع ذهنی
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 3 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملیپیشنیاز: طراحی ۱ تا ۴. مبانی ۱ و ۲
تعداد دوره: 4 دوره است که با در نظر گرفتن توانایی هنرجو در واحدهای پیشنیاز تعداد دوره متفاوت خواهد بود.
هدف: تقویت توانایی هنرجو در جهت طراحی عینی و ذهنی از سوژه ها و موضوعات حقیقی و خیالی و... . خلق کاراکتر و متحرک سازی کاراکتر ها و سوژه های مورد نظر داستان و...
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

ابزار شناسی برای طراحی.
آموزش قواعد پرسپکتیو
طراحی رفتار و چهره و فیگور انسانی در حالتهای مختلف
طراحی مناظر و و عناصر طبیعی و ابنیه
طراحی متحرک اشیا هندسی
تغییر شکل اشیا از یک شکل به شکل دیگر
تغییر شکل چهره انسان از یک حالت به حالتی دیگر
گردش و زاویه های مختلف سر و دست و پا و بدن
ساده و استلیزه کرده انسان و اشیاء وحیوان و طبیعت و ابنیه
طراحی از حیوانات در حالتهای مختلف و ساده سازی آنها
طراحی و شناخت حرکات پیچیده یک یا چند انسان.
طراحی زمینه و فضاسازی و ترکیب بندی عناصر و... با یکدیگر.
طراحی و شناخت حرکت زمینه و فضا در نسبت با سوژه ها و دیگر عناصر موجود درفضا.
شیوه بهره گیری از فیلم و عکس در جهت شناخت حرکت و زاویه و حالتهای اشیاء و عناصر طبیعی وانسان و...
آشنایی با تعدادی از آثار هنرمندان ایران و جهان.