مبانی هنرهای تجسمی(۱)

موضوع مبانی
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 2 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملی و تئوریهدف: آشنایی با عناصر و مفاهیم پایه و اصلی هنرهای تجسمی به منظور کسب توانایی های لازم برای درک و به کارگیری این عناصر و مفاهیم در خلق و ابداع آثار هنرهای تجسمی و اظهار نظر درباره آنها.
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

الف- نظری:
- آشنایی با عناصر پایه هنرهای تجسمی: نقطه، خط، سطح، حجم، شکل، بافت و تیرگی- روشنی. (مبحث رنگ با توجه به گستردگی تمرینها و مباحث آن در مبانی هنرهای تجسمی 2 ارایه می شود.)
- آشنایی با مفاهیم پایه هنرهای تجسمی: فضا، تعادل، حرکت، ، ضرباهنگ( ریتم)، ، تناسب، کنتراست و ترکیب.
- ارائه توضیحات ضروری در خصوص به کارگیر ی عناصر ومفاهیم هنرهای تجسمی و نحوه بهره گیری آنها در برجسته ترین آثار هنری جهان وهنر ایرانی اسلامی.
- گسترش شناخت عمومی دانشجویان با بررسی و تحلیل چگونگی به کار گیری و استفاده از عناصر و مفاهیم تجسمی در تمرینهای عملی.
- آشنایی با ترکیب بندی و انواع آن و استفاده آن در خلق اثر هنری و تحلیل آثار هنری از نظر ساختارو ترکیب بندی.
- آشنایی با پرسپکتیو خطی و جوی
ب- عملی:
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت بکار گیری عناصر هنرهای تجسمی بر اساس توضیحات نظری.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت بکار گیری مفاهیم هنرهای تجسمی بر اساس توضیحات نظری.
- انجام تمرین های عملی مناسب جهت بکار گیری و شناخت امکانات ابزار های اثر گذار، مواد و سطوح مختلف.
ملاحظات:
در طی آموزش این واحد درسی برای عطف توجه بیشتر دانشجویان به مسائل پایه و شناخت عمیق تر از مفاهیم و عناصر بصری، عموم تمرین ها به روش سیاه و سفید انجام می شود.