کارگاه طراحی ۴

موضوع پرتره
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 3 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملیپیشنیاز: کارگاه طراحی ۳
هدف: تسلط بر طراحی از پرتره و اجزای آن ( رخ و سه رخ و نیم رخ، زاویه های مختلف صورت از دید بالا و پایین، پرتره و نیم تنه؛ بینی، چشم و ابرو، لب، گوش و...)
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

الف- نظری:
- بررسی پرتره انسان در آثار طراحان بزرگ جهان (غرب و شرق).
ب- عملی:
- تمرین از روی پرتره در حالات و زوایای مختلف (طراحی‌های بلندمدت و دقیق و نیز طراحی‌های کوتاه‌مدت و اسکیس‌وار).
- سلف پرتره.
- مطالعه و تجربه پرتره انسان در تعامل با فضا و تک پرسوناژ و ترکیبی در آثار طراحان بزرگ جهان( غرب و شرق)
- اعضای صورت در حالات و زوایای مختلف (بلندمدت و دقیق و نیز کوتاه مدت).
- تمرین‌ جهت تقویت حافظه و ذهن در طراحی از پرتره به‌صورت خیالی (کوتاه‌مدت و بلند‌مدت).
- ملاحظات:
- حفظ و رعایت شئونات اسلامی در طراحی از پیکره انسانی واجب است.
- ابزار و ابعاد طراحی‌ها متنوع می‌باشد.
- تمرینات هم‌ به‌صورت طبیعت گرایانه و هم به‌صورت ساختارگرایانه (هندسی) است.