کارگاه طراحی ۲

موضوع طبیعت
طول دوره  8 جلسه ؛ 3 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملی- هدف:
- در این کارگاه موضوع اصلی طبیعت و بنا می‌باشد.
- توجه به تفکر، نوع نگاه و حساسیت‌های فردی هنرمند در برخورد با صفات گوناگون منبعث از پدیده‌های مختلف هستی و تأثیرات آنها در کار خلاقانه طراحی.
- آشنایی اصولی با امکانات و وسایل گوناگون طراحی به عنوان عناصر مهم دخیل در خلاقیت.
- کسب مهارت در طراحی از طبیعت و بناها.
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس :

الف- نظری:
- بررسی رابطه عقل و احساس در خلق آثار طراحی.
- بررسی نقش ابزار و امکانات و نیز تکنیک‌های مختلف در خلاقیت طراح.
- بررسی تنوع امکانات در آثار طراحان جهان و چگونگی هماهنگی بین قالب و محتوا در آثار ایشان.
- بررسی طبیعت و معماری در آثار طراحی غرب و شرق.
ب- عملی:
- انجام تمرین‌هایی جهت برانگیزاندن حساسیت‌های طراح نسبت به صفات گوناگون موجود در پدیده‌های مختلف هستی با روش‌ها و تکنیک‌های مختلف در جهت کمک به کشف و برانگیختن زوایای پنهان حساسیت‌های روحی طراح. دانشجو می آموزد که نوع نگاه هنرمند به هستی و طبیعت به طور طبیعی هدایتگر او در جهت انتخاب صحیح قالب کار هنری (از جمله ابزار طراحی، نوع و بافت سطح کار، نوع ضربات وسیله طراحی، ساختار و ...) است.
- طراحی با الهام از طراحی‌های طراحان شاخص جهان.
- انتخاب بخش یا جزئی از طبیعت و طراحی از آن در چند مرحله:
الف- بازنمایی ترکیب موردنظر به شیوه واقع‌نما و بدون دخل و تصرف.
ب- انجام حذف، اضافه، تعدیل در آن ترکیب ازجمله در فرم، در نور و سایه، در زاویه دید، و جنسیت.
- ملاحظات:
- مطالعۀ آثار بزرگان تنها برای بررسی روش‌های متنوع و موفق است و بایستی به گونه‌ای با آن برخورد شود که منجر به ایجاد روحیه تقلید نگردد و زمانی به آن توجه شود که دانشجو در کار خود اعتماد به‌نفس لازم را به‌دست آورده و با تسلط، دانش و توانمندی و استقلال نظر آمادگی لازم جهت مطالعه آثار دیگران و استفادۀ بجا از آنها را پیدا کرده باشد.
- توجه به ابعاد الهی و معنوی و شخصیت و توانایی‌های بالقوه دانشجو و همچنین توجه دادن دانشجو به خویشتن خویش در همه ابعاد و نیز تلاش در جهت کشف و بهادادن و تقویت ارزش‌های پیدا و نهان او جهت داشتن نسلی دارای اعتماد به‌نفس و امیدوار و مطمئن و نتیجتاً نواندیش و خلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.