کارگاه آبرنگ

موضوع طبیعت بی جان
طول دوره  ۸ جلسه ؛ 3ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملیپيشنياز: کارگاه نقاشی 4 - کارگاه طراحی 4
هدف: به‌دست‌آوردن مهارت لازم در نقاشی با آبرنگ.
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

- آشنایی با تاریخچه و نیز ویژگی‌های آبرنگ و مطالعۀ آثار هنرمندان برجسته جهان و ایران.
- آشنایی با وسایل نقاشی آبرنگ از جمله شناخت انواع قلم‌موها، رنگ‌ها و کاغذهای مختلف.
- فراگیری نحوۀ کشیدن کاغذ آبرنگ بر روی شاسی.
- انجام تمریناتی در نحوۀ بکارگیری رنگ‌ها در نقاشی آبرنگ.
- نقاشی آبرنگ از طبیعت‌بیجان و طبیعت (منظره‌پردازی) و...
- بررسی تکنیک‌های مختلف بکار گرفته‌شده توسط نقاشان برجسته آبرنگ جهان.
- فراگیری تکنیک‌های مختلف آبرنگ از جمله خیس در خیس، خیس در خشک، خشک در خیس و خشک در خشک.
- استفاده از مواد متنوع مانند: میسکیت، نمک، شن، پارافین، صابون، واکس، تربانتین، نشاسته و... در نقاشی آبرنگ.
- استفاده ار وسایل متنوع از جمله کاردک، اسفنج و... در نقاشی آبرنگ.
- ترکیب آبرنگ با گواش، وانیمسال دیا و میکس مدیا با استفاده از مدیوم‌های مختلف.
- نقاشی با آبرنگ بر روی سطوح مختلف و غیر معمول مانند بوم.
- استفاده از برگردان اشیا واقعی بر روی کاغذ آبرنگ.
- نقاشی با جوهرهای رنگین (مانند اکولین).
- مدادرنگی آبرنگ.
- نقاشی آبرنگی با اکریلیک، رنگ‌روغن و... .
- ابداع روش‌های جدید یا ترکیبی و خلاقانه توسط دانشجویان.