کارگاه طراحی ۳

موضوع فیگور
طول دوره  8 جلسه ؛ 3 ساعته
نحوه برگزاری کارگاه عملی



- پیشنیاز: کارگاه طراحی ۱ و ۲
- هدف:
- تسلط بر طراحی از پیکره و اندام (تمام قد، دست‌و‌پا - پیکره‌های انفرادی و نیز گروهی).
برای اطلاع از شهریه دوره نام کلاس ومشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ) را به شماره 09031232513 پیامک کنید.
سرفصل

سرفصل‌های درس:

الف- نظری:
- بررسی پیکره انسان در آثار طراحان بزرگ جهان (غرب و شرق).
ب- عملی:
- تمرین از روی پیکره تمام‌قد و نیم‌تنه در حالات مختلف (طراحی‌های بلندمدت و دقیق و نیز طراحی‌های کوتاه‌مدت و اسکیس‌وار).
- مطالعه و تجربه پیکره انسان در تعامل با فضا در آثار طراحان بزرگ جهان( غرب و شرق)
- تمرین و تجربه جهت شناخت و مهارت نمایش تعامل انسان با محیط در قالب فیگورهای تک پرسوناژ و ترکیبی
- دست و پا در حالات مختلف (بلندمدت و دقیق و نیز کوتاه مدت).
- تمرین‌ جهت تقویت حافظه و ذهن در طراحی از انسان به‌صورت خیالی (کوتاه‌مدت و بلند‌مدت).
- تمرین‌ بر روی گروه‌های انسانی.
- ملاحظات:
- حفظ و رعایت شئونات اسلامی در طراحی از پیکره انسانی واجب است.
- ابزار و ابعاد طراحی‌ها متنوع می‌باشد.
- تمرینات هم‌ به‌صورت طبیعت گرایانه و هم به‌صورت ساختارگرایانه (هندسی) است.